กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งมอบของ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ทางภาคอีสาน)

    

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งมอบของ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดทางภาคอีสาน หน้าอาคารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ โดยของบริจาคทั้งหมดนี้กองพัฒนานักศึกษา จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนำไปบริจาคในวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่จังหวัดสกลนคร