กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ "ทำดีเพื่อพ่อ"

  

  

มทร.รัตนโกสินทร์ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยการช่วยกันบริการ อาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมสักการะและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง พระบรมหาราชวัง