กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา (RMUTR Freshy E-Sports Championship) ระหว่าวันที่ ๑๗ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแข่งขันกีฬา (RMUTR Freshy E-Sports Championship) ระหว่าวันที่  ๑๗ – ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์