กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่เส้นทาง “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่เส้นทาง “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายของการใช้ชีวิต เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งและรอบด้านด้วยความมานะพยายาม ขอให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จ ในการศึกษา มีความสุขที่ได้เล่าเรียนภายในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR