กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้ากากผ้า...ทางเลือกของคนไม่ป่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอสนับสนุนและรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น