กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมั่นเช็คสุขภาพตัวเอง...เกร็ดความรู้ ความเหมือนและความต่าง ระหว่าง COVID-19 กับไข้หวัดใหญ่ ด้วยความปรารถนาดี จากใจ มทร.รัตนโกสินทร์