กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม

  

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 50 วัน(พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร) ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา