กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา Sport Day RMUTR 2017 กีฬาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

    

    

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมเตี่ยมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา Sport Day RMUTR 2017 กีฬาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1โดยมี อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์