Choose Skin

กิจกรรมที่ใกล้จะถึง

(แสดง 10 อันดับแรก)

Notice: Undefined variable: conn in C:\xampp\htdocs\sdd\e-register\index.php on line 183
ประเภท ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่ม-สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม  

พื้นที่ประกาศ (จากAdmin [A])

แนวทางการลงทะเบียนนักศึกษา
1. เข้าสู่การลงทะเบียนโดยสแกนบาร์โค้ดรูปแบบปกติ
ถ้าหากเกิดการช้า-ดีเลย์แบบผิดปกติไม่ว่าจะสาเหตใดก็ตาม
2. เข้าสู่การลงทะเบียนแบบ Many เพื่อเพิ่มผู้เข้ากิจกรรมแบบครั้งเดียว(TextArea)
หากไม่มี Internet แต่ในเครื่องมีโปรแกรมจำพวกตารางคำนวน เช่น MS Excel
3. ให้ลงทะเบียนแบบใช้ไฟล์ Excel เปิด เพื่อรองรับข้อมูลบาร์โค้ด
หากในเครื่องไม่มีโปรแกรมตารางคำนวน
4. ให้ใช้ Notepad หรือ TextEditorตัวอื่นๆ ในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมา Import ใส่กิจกรรมทีหลัง
หากไม่มีคอมพิวเตอร์หน้างาน
5.ให้บันทึกรหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วนำมากรอกในหัวข้อ

แนวทางการลงทะเบียนนักศึกษานอกสถานที่
เปิดหน้าเว็บไซต์ - เลือกกิจกรรม - เพิ่มตามหัวข้อที่ต้องการVDO Present
- E-register คืออะไร (ปูพื้น)
- แนะนำผู้ใช้งาน (นักศึกษา)
- แนะนำผู้ใช้งานในการลงทะเบียนนักศึกษา (บุคลากร)
- (Advance) การจัดการข้อมูลต่างๆ

คู่มือ
User Manual สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ
Dev Manual สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม

การแก้ไขปัญหา
Q นศ.สแกนแล้วไม่มีรายชื่อ
A ตรวจสอบภาษาคีย์บอร์ด - ตรวจสอบรายชื่อนศในระบบ ถ้ามีให้เพิ่มเป็น Manual เข้าไป

เมื่อ Import หรือ Insert ข้อมูลนักศึกษาไปโดยไม่ได้กรอกวันเกิด รหัสผ่านในการเข้าระบบจะเป็น 000000 ให้นักศึกษาเข้าไปเปลี่ยนเอง

Sortable Lists

  • 42%
Bob Doe's avatar
20 min
pending
Joe Doe's avatar
1 hour
pending
Jim Doe's avatar
2 hour
pending
Alex Doe's avatar
3 hour
blocked
Bob Doe's avatar
6 hour
approved
Susan's avatar
yesterday
approved
Phil Doe's avatar
2 days ago
online
Alexa Doe's avatar
3 days ago
approved
Bob Doe's Avatar
6 min
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque commodo massa sed ipsum porttitor facilisis …
Jennifer's Avatar
15 min
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque commodo massa sed ipsum porttitor facilisis …
Joe's Avatar
Joe
22 min
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque commodo massa sed ipsum porttitor facilisis …
Rita's Avatar
50 min
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque commodo massa sed ipsum porttitor facilisis …

Conversation

Alexa's Avatar
4 sec
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque commodo massa sed ipsum porttitor facilisis.
John's Avatar
38 sec
Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin.
Bob's Avatar
2 min
Bob admin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque commodo massa sed ipsum porttitor facilisis.
Jim's Avatar
3 min
Jim
Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin.
Alexa's Avatar
4 min
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.