งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

    

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ มี ดร.อุบล เล่นวารี ที่ปรึกษามูลนิธิร่มฉัตร ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าว โดยม...ีศิษย์เก่านายกิตติศักดิ์ ทาบทอง ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมเป็นพิธีกรในการจัดงานครั้งนี้

ทั้งนี้จะมีการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
หมายเหตุ : สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ช่องทางการสมัคร : ทางเว็บไซต์ : http://sreg.rmutr.ac.th/romchat หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2441 6000 ต่อ 2304