งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา