งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี

ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี" ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา