งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา