งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสมาคม. ครั้งที่. 9/2560

  

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560. เวลา 14.39 น สมาคมศิษย์เก่าฯ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม. ครั้งที่. 9/2560. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง. และได้มอบเสื้อโปโลสีดำ. จำนวน 50 ตัว เพื่อมอบให้อาจารย์และนักศึกษาที่เขียนภาพในพระที่นั่งทรงธรรม. โดยมีอาจารย์วิชัย รักชาติ ผู้ควบคุมการเขียนภาพเป็นผู้รับมอบ