มิ.ย. 10

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558   >> คลิก

หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอาสา >> คลิก

กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558  >> คลิก

แบบคำขอกู้ยืม-กยศ101 ปีการศึกษา 2558 >> คลิก

พ.ค. 29

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ เวทีชั่วคราว ถนนอุทยาน (หน้าหมู่บ้านนันทวัน) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อ่านกำหนดการ >> คลิก

ต.ค. 02

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปืดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  โควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา

Read the rest of this entry »

ก.ย. 15

เข้าร่วมกล่าวคำประกาศราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล

 

10354828_492830164192562_5835879522376116423_nในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกล่าวคำประกาศราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัจจะ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ณ บริเวณชั้นล่างด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ก.ย. 13

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2

2-Medium

 

ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริการที่ประทับใจ” ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 

PR1_3374-MediumPR1_3386-Medium

Older posts «