ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทร 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2001,2002 แฟกซ์ 02-889-4588